”Bakom Upplands mest vältränade näringslivstoppar,
elitidrottare samt de människor som önskar hålla sig i
absolut toppform finns oftast en bra tränare – den
tränaren är inte allt för sällan Pontus – PT Uppsala.”

”Bakom Upplands mest vältränade näringslivstoppar, elitidrottare samt de människor som önskar hålla sig i absolut toppform finns oftast en bra tränare – den tränaren är inte allt för sällan Pontus – PT Uppsala.”

Pontus – PT Uppsala

Pontus Sundgren är via ELEIKO en internationellt licensierad personlig tränare i Uppsala, strength- och uthållighets coach. Pontus PT Uppsala – Hans klientel består av exempelvis näringslivstoppar, elitidrottare och av människor som vill hålla sig i absolut toppform utan att lämna sitt resultat åt slumpen. Pontus jobbar på ett individbaserat sätt med fokus på att uppnå bra initiala resultat men framförallt hitta långsiktigt hållbara individanpassade träningstrategier genom utmanande och innovativa träningsupplägg. Han är allmänt erkänd för sin expertis inom funktionell träning och hans djupa engagemang i att utveckla och implementera inovativa övningar och träningsprogram.

Med över 15 års erfarenhet av träning inom bla. diverse kampsporter, simning, gym, styrkelyft, tyngdlyftning, cykling och löpning tillsammans med hans dynamiska approach, matchas detta med hans outröttliga energi för att få sina klienter att lyckas.

Med mycket humor och förståelse för individens unika situation så är ovanstående ändå bara en bråkdel av hans klienters träningsupplevelse. 

Med ett klientel lika varierat som hans träningsmetoder så förespråkar Pontus en träningsfilosofi som inte bara ger en uthållig och stark kropp, utan också en fysik och mentalitet som man har stor nytta av i det vardagliga livet. Han har hjälpt allt ifrån elitidrottare, läkare, näringslivstoppar och kändisar till människor som önskar hålla sig i absolut toppform. Pontus lägger mycket fokus på att skapa en förståelse hos sina klienter om hur man ska komma i, hålla sig och upprätthålla sitt livs bästa form.

 

Många söker Pontus hjälp när man inte vill lämna sin prestation till slumpen och stannar oftast troget kvar inom hans träningssfär i mer långsiktiga upplägg där han tar hand om deras fysik & hälsa på olika sätt.

Pontus innovativa approach och hans passion för att ständigt hålla sig uppdaterad och förmedla de mest refererade och vetenskapligt förankrade strategierna i olika sorters träning mynnar ut i att hans tekniker är lätta att lära sig. Med ett enkelt språk utbildar han sina klienter i vilka verktyg de behöver för att lyckas utifrån ett erfarenhets- & vetenskapligt perspektiv.

Med sin bakrund inom Ekonomi och Finans samt som ägare till flera varumärken finns en djup insikt för både privatperson och företagarens livssituation. Därmed också en förståelse för vilka utmaningar som ställs på dessa både vad det gäller tränings- & arbetsbelastning vilket resulterar i mätbara resultat och uppfyllda mål.

Pontus lever i centrala Uppsala tillsammans med sin sambo och dotter.